Представяне на подържащ центер в рамките на проекта

  • 0

Представяне на подържащ центер в рамките на проекта

Category : Новини

В рамките на проект „Балансиране на търсенето и предлагането на професионални умения в трансграничния регион“ с акроним Skills Balancing и договор за субсидия No B3.31.01, ще се състоят Презентационни дни на 20-21 юни в офиса на ТПП-Благоевград. Ще бъде представен Поддържащ център, създаден по проекта. Ще бъде представена платформата за он-лайн консултиране, чрез наръчник за консултиране. На присъстващите ще бъдат раздадени информационни и мотивационни материали. Ще се проведат и консултации на място.

snimka

 

Presentation- Support center

dkd_prezent

 

Share This:


Leave a Reply