Финансиране за развитие на гражданското общество

  • 0

Финансиране за развитие на гражданското общество

Category : Uncategorized

Програмата се изпълнява от Министерство на финансите, Бивша югославска република Македония. Финансират се дейности на сдружения на гражданското общество в партньорство между страни членки и кандидат-членки на ЕС. За повече информация:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136625&userlanguage=en

 

Share This:


Leave a Reply