За нас

Вашите идеи

Имате добри и рационални идеи за собствен бизнес или в полза на обществото, но нямате необходимите средства за тяхното реализиране? .

Нашите услуги

"ДКД Консултинг" ЕООД ще Ви предостави винаги актуална информация за програми, конкурси и финансови механизми, за да може да се възползвате от възможностите за безвъзмездна финансова подкрепа на Вашата дейност

"ДКД Консултинг" ЕООД

"ДКД Консултинг" ЕООД поддържа делови контакти и партньорски взаимоотношения с много браншови организации, други консултантски фирми, както и неправителствени организации.

Последни публикаци

> Процедури > Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“

∙ Компонент 1 “Транснационални партньорства за заетост и растеж“ ∙ Компонент 2 “Дунавски партньорства за заетост и растеж“. Настоящата процедура цели да подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от страни-членки на ЕС, чрез трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения

Read More

Първа Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония

  Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България в сътрудничество със Министерството на местното самоуправление на Република Македония   Обявяват на 23.09.2015г.  първа Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България -Македония, чиято цел е подобряване на трансграничното сътрудничество между двете държави. Програмата е съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II

Read More

Представяне на подържащ центер в рамките на проекта

В рамките на проект „Балансиране на търсенето и предлагането на професионални умения в трансграничния регион“ с акроним Skills Balancing и договор за субсидия No B3.31.01, ще се състоят Презентационни дни на 20-21 юни в офиса на ТПП-Благоевград. Ще бъде представен Поддържащ център, създаден по проекта. Ще бъде представена платформата за он-лайн консултиране, чрез наръчник за

Read More

ОСНОВЕН СЕРТИФИЦИРАЩ КУРС ЗА МЕДИАТОРИ- 60 УЧЕБНИ ЧАСА

Tags : 

ДКД Консултинг и Професионална асоциация на медиаторите в България имат удоволствието да представят на вашето внимание за първи път в Благоевград Основен сертифициращ курс за медиатори. ОСНОВЕН СЕРТИФИЦИРАЩ КУРС ЗА МЕДИАТОРИ- 60 УЧЕБНИ ЧАСА КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ОСНОВНОТО СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ? Този курс представлява тристепенно практическо обучение за медиатори с обща продължителност 6 дни. Съдържанието и методологията

Read More

Проекти на гражданското общество по програма „Европа за гражданите“

Краен срок: 1 МАРТ 2015 Направление 2: Демократична ангажираност и гражданско участие По това направление ще се подпомагат дейности, които обхващат гражданското участие в най- широк смисъл: дейности за определяне на политическата програма, застъпничество по време на подготвителния етап и договаряне на предложенията в областта на политиката, както и предоставяне на обратна връзка относно свързаните инициативи,

Read More

Финансиране за развитие на гражданското общество

Програмата се изпълнява от Министерство на финансите, Бивша югославска република Македония. Финансират се дейности на сдружения на гражданското общество в партньорство между страни членки и кандидат-членки на ЕС. За повече информация: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136625&userlanguage=en   Share This:

Read More

"ДКД Консултинг" ЕООД е консултантска фирма, която предлага комплексен набор от услуги.